Ethische richtlijnen

 

Op grond van ons lidmaatschap van de National Guild of Hypnotists (NGH) conformeren wij ons aan de ethische code van de National Guild of Hypnotists. Deze gaat uit van de volgende beginselen:

 

*      het lichamelijk en geestelijk welzijn en de veiligheid van de cliŽnt zijn de belangrijkste uitgangspunten;

*      NGH-leden zullen hypnose slechts gebruiken binnen de grenzen van hun training en competentie en de geldende wettelijke bevoegdheden. Zij zullen steeds waarheidsgetrouwe informatie geven over hun kwalificaties;

 

*      waar het gaat om hulp bij medische indicaties dient een schriftelijk verzoek van de behandelend arts te worden overgelegd;

 

*      indien een cliŽnt die niet door een arts verwezen is, door zijn gedrag, voorkomen of uitspraken redelijkerwijs doet vermoeden dat hij door een arts gezien moet worden, kan deze cliŽnt slechts in behandeling worden genomen na toestemming van de arts.

 

home